top of page
Ball on Grass

PONUDOM, OD STRANE NAŠE FIRME, OBUHVAĆENI SU SLEDEĆI RADOVI NA ODRŽAVANJE FUDBALSKOG TERENA:

Košenje fudbalskog terena:

 • ​Vrši obuku osoblja

 • Košenje radi osoblje stadiona

 • Posle garantnog roka od 2 godine, preuzima servis kosačica

 • Ukoliko se pokvari kosačica, na upotrebu se daje nova, do dolaska kosačice sa popravke

 • Oštrenje noževa 2 puta godišnje

Obeležavanje fudbalskog terena

 • Vrši obuku osoblja

 • Obeležavanje radi osoblje stadiona

 • Kocentrat za obeležavanje ide na trošak naše firme i daje se firmi koja upravlja stadionom

 • Prvo obeležavanje izvodi naša firma

 • Obeležavanje se vrši mešavinom akrilne i poludisperzivne boje  u odnosu 10 : 15.

Sistem za zalivanje

 • Vrši obuku osoblja

 • Puštanje vode radi osoblje stadiona

 • Preuzima održavanje sistema

Sistem za grejanje

 • Preuzima održavanje i puštanje sistema

Đubrenje

 • Kompletni radovi na đubrenju su u ponudi

 • Prema vremenskim uslovima, kalendaru utakmica i treninga, naše stručno lice određuje vreme i količinu đubriva

 • Đubriva se koriste za obogaćivanje zemljišta i poboljšanje uslova prema potrebama travnjaka.

 • Vrsta i količina koja se koristi određuju se prema uslovima terena i prema međunarodnoj praksi đubrenja. Ovaj proces promoviše brzi oporavak od stresa izazvanog prethodnom sezonom.

 • Prihrana je predviđeno u trajanju od 12 meseci.

 • Upotrebljavaju se različite vrste đubriva koja sadrže najvažnije hranljive materije: azot, fosfor i kalijum, kao i, ako je potrebno, dodatni elementi i mikrođubriva.

 • Izuzetno važno tačno i ujednačeno đubrenje.

 • Đubriva se primenjuju uglavnom u obliku praha ili granulisana mešavina sa rotacionim rasipačem ili prskalicom (za tečna đubriva)

Untitled.png

Prihrana ili nanošenje peska

 • Kompletni radovi su u ponudi

 • Pesak  je nezamenjiva komponenta kako u izgradnji tako i u održavanju sportskih terena.

 • Sa mašinom se  obezbediće ravnomerna raspoređenost peska na svakom delu terena.

 • Razblažuju se fine mineralne i organske materije koje se akumuliraju na površini terena

 • Poboljšava se drenaža

 • Obezbeđuje se čvršća podlogu za igru;

 • Stabilizuju ako je potrebno otvore nastale radom aeracije.

 • U našim krajevima obično se koristi čisti pesak, ali postoje vrlo specifični zahtevi, ako je pesak previše fin, on ima tendenciju da zadrži vodu i može ometati drenažu, ako je previše grub problemi mogu biti nailazi u pogledu stabilnosti, pritužbi igrača i oštećenja kosačica.

 • Što se tiče opreme, preporučuju se rotacioni i kapajući raspršivači jer oni obezbeđuju ujednačenu raspoređenost peska za prihranu.

 • Količina, ako je potrebno prihranjivanje tokom igranja sezone je <20 tona po parceli).

IMG_20230718_105905.jpg

Zaštita od korova, štetočina i gljivica

 • Kompletne radovi su u ponudi

 • Zaštitna srestva  idu na trošak naše firme

 • Da bismo osigurali da imamo optimalni uslovi travnjaka pesticidi, insekticidi i fungicidi se koriste prema potrebi terena.

 • Ovaj proces se odvija 12 meseci.

IMG_20230619_204400470_HDR.jpg

Aeracija

 • Kompletni radovi na aeraciji su u ponudi

 • Radovi se izvode po potrebi obično 1 puta mesečno u prolećnom, letnjem i jesenjem periodu.

 • Zimi po potrebi

 • Radovi se izvode u pravcu košenja

 • Sa pravilnim korišćenjem jedinice za  aeraciju montirane na traktor dobija se ublažavanje zbijenost terena, a samim tim bolji razvoj korena, razmenu vazduha i vode

 • Radna dubina uređaja za duboku aeraciju je maksimalno 20 cm zbog sistema grejanja

 • Pomaže u peglanju manjih neravnina

 • Pre aeracije vrši se kontrola zbijenosti terena

verti drain.jpg

Sejanje i podsejavanje

 • Kompletni radovi na sejanju su u ponudi 

 • Prema vremenskim uslovima, kvalitetu trave, kalendaru utakmica i treninga, naše stručno lice određuje vreme i kolišinu semena kao i tip

 • Podsejavanjem se popravlja  gustina sklopa trave, pojačava se vitalnost travnjaka, a na terenim lošijeg florističkog sastava sužava se prostor za ekspanziju korova.

Korišćenjem specijalne mašine  za potsejavanja terena obezbeđuje se precizna razmera „kg“ po „m²“

IMG_20230722_120639.jpg

Skarifikacija terena

 • Pre sejanja ili podsejavanja trave vrši se uklanjanje stara i trula trava, polusuve biljčice i biljke sa vrlo plitkim korenom.

 • Skarifikacija uklanja višak organske materije iz površine i gornje zone korena i seče svaki bočni ili puzeći rast trave

 • Dostupan je širok spektar opreme, od dodataka za grabulje i drljača do pogonskih

skarifikatora sa rotirajućim noževima koji seku površinu travnjaka. Svi ostaci iz ovih procesa moraju biti uklonjen sa terena.

Combinator-working-2.jpeg

Renoviranje terena sa hibridnom travom

 • Za održavanje odgovarajućeg kvaliteta fudbalskog terena potrebno je redovno renovirati teren  jednom u dve godine maksimalno jednom u tri godine u zavisnosti od kvaliteta terena.

 • U Engleskoj se radi svake godine

 • U slučaju intenzivne upotrebe fudbalskog terena, renoviranje je dozvoljeno sprovodi u kraćim intervalima.

 • Tokom renoviranja uklanja se gornja zona korena (2-3 cm) i zamenjuje se  peskovito-organskom mešavinom u kojoj se uzgaja novi prirodni travnjak.

 • Ovo je najagresivniji oblik skarifikacije

 • Ukoliko dođe do oboljenja gornjeg dela trave i ne uspe se biljnim preparatima izlečiti, tada se obavezno se vrši renoviranje terena, sa uklanjanjem gornje zone korena

 

Postupak renoviranja terena se izvodi u sledećim fazama:

 1. Demontaža šprinkler mlaznica

 2. Fizičko skidanje gornjeg sloja trave u visini 20 do 30 mm

 3. Četkanje sa podizanjem niti veštačke trave

 4. Zasijavanje sa minimalno 600 kg semena

 5. Đubrenje minimalno 350 kg

 6. Nanošenje peska 100 do 300 tona

 7. Četkanje sa izravnjavanjem terena

 8. Vraćanje šprinkler mlaznica

bottom of page