top of page
Grass Texture

VODENO GREJANJE TERENA

VODENO GREJANJE TERENA

Grejanjem fudbalskog polja dobili smo:

  • Sezona igranja je produžena na celu godinu

  • Obezbeđuje se rast trave zimi a samim tim produžava upotreba fudbalskog polja 3 do 4 meseca

Prilikom projektovanja i izvođenja instalacije grejanja  fudbalskog polja obezbeđeno je da temperatura na nivou korena bude od 8 do 18˚C i ona zavisi od više faktora:

  • spoljne temperature,

  • vlažnosti zemlje

  • vrste trave

Dubina korenovog sistema je na dubini 12 do 16 cm i zavisi od vrste trave .

Dubina grejnih cevi u terenu su prema FIFA preporukama i zahtevima ne manji od 250 mm ispod površine kako bi se izbegla oštećenja.

Količina toplote potrebna za grejanje je 1,1 MW.

Maksimalna temperatura fluida u cevima je 45˚C.

Za kontrolu i rad sistema postavljena je automatika.

Grejanje terena Crvena Zvezda.jpg
bottom of page